Zaškrtnutím tohoto políčka souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů. Souhlasím se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů a s volným pohybem těchto údajů, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob. Tento souhlas uděluji naší společnosti, která je správcem, a s jejich následným zpracováním (případně i prostřednictvím zpracovatele), a dále souhlasím se zpracováním uvedených osobních údajů pro následné obchodní a marketingové účely správce, s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Tento souhlas je udělován dobrovolně na dobu 10 let. Souhlas však můžete kdykoli písemně odvolat na adrese správce. Potvrzuji, že jsem byl/a upozorněn/a na svá práva související se správou a zpracováním osobních údajů naší společností, včetně práva na přístup k osobním údajům, práva na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, likvidaci atd., a také o právu obrátit se, v případě domnělého porušení svých práv, na Úřad pro ochranu osobních údajů.

OK, mám to